Interpreter Pascala MGA

MGA jest to prosty impreter wybranych poleceń języka TURBO PASCAL. Aplikacja została napisana w języku Java.

Wymagania sprzetowe:

Komputer Klasy PC, środowisko JAVA