Interpreter Pascala MGA

Asutorzy projektu:

Grzegorz Szymczuk , Mariusz Piskorz, Arkadiusz Pleskot

projekt powstał pod kierownictwem Dr.Krzysztofa Trojanowskiego.