Interpreter Pascala MGA

Authors:

Grzegorz Szymczuk , Mariusz Piskorz, Arkadiusz Pleskot

project adviser Dr.Krzysztofa Trojanowskiego.